hana sadílková


MOJE MOTTO

„YOUR DECESION TODAY WILL DEFINE YOUR TOMORROW. tedy To, jak se rozhodneš dnes, ovlivní tvůj zítřek.“


Aktivní pohyb vždy byl, je a bude součástí mého života a stal se pro mě tím nejpřirozenějším způsobem relaxace a sebepoznání. Ve sportu pro mě vždy byla na prvním místě komplexnost a všestrannost, která mi umožňuje poznávat své tělo a jeho neomezené možnosti z mnoha úhlů pohledu.

Mám ráda cvičení s vlastní vahou těla ve vysoké intenzitě, při kterém můžu hledat svoje hranice a snažit se je překonat a zároveň posouvat. Nikdy se nesrovnávám s ostatními, ale hledám soupeře uvnitř sama sebe a naslouchám svému tělu.

Zároveň miluju silový trénink, který mi pomohl vybudovat ultimátní sílu a umožnil mi nahlédnout na pohyb z jiné perspektivy. Je to především onen silový trénink, který mě naučil disciplíně, vytrvalosti, trpělivosti a pokoře. Přistupovat ke cvičení vědomě a nikdy necvičit na úkor techniky provedení, která je pro mě vždy na prvním místě.

Ze všeho nejraději ale pracuju na své mobilitě a flexibilitě, bez které bych dnes nebyla tam, kde jsem nyní. Součástí mého tréninku je jóga a důkladný stretching, na které kladu velký důraz a kterým vděčím za své pokroky, výsledky a energii.

Rozhodně je ale důležité mít ve cvičení cíl, motivaci a inspiraci, bez které to prostě nejde. Mým cílem, respektive měřítkem ve sportu, je zdraví. Věřím, že čím jsme silnější, měli bychom být také zdravější. Ráda své nadšení a bohaté zkušenosti předávám dál a motivuji a inspiruji ty, kteří se mnou již cvičí a chtějí posunout své výkony dál nebo naopak ty, kteří prozatím váhají, protože ještě nedostali odvahu nebo neví, jak začít. 


Certifikáty a školení

  • Základní a pokročilé cviky s Kettlebell činkou (dle metodiky STRONG FIRST)
  • Pánevní dno a diastáza (dle principů IQ akademy)
  • SM systém – metoda spirální mobilizace dle MUDr. Smíška
  • Kurz 1ABCD - základní kurz a manuální techniky
  • Kurz 7 - pokročilý kurz - sm sytém ve sportu, kompenzace sportovní zátěž