posilovací a relaxační

flexibilita a síla

středa 19:05


NÁROČNOST:

vhodné pro každého

Lekce je zaměřená na budování ultimátní síly, flexibility, mobility, hbitosti, rovnováhy, zpevnění a protažení celého těla. V průběhu lekce se plynule prolínají základní pozice inspirované Power, Yin a Bikram Yogou v kombinaci s cviky s vlastní vahou, silovými cviky, balančními pozicemi, výdržemi v pozicích, s ohledem na perfektní provedení jednotlivých cviků. Lekce probíhá celkově v pomalejším tempu (low impact), ale intenzita a „lehká dynamika“ se v průběhu lekce mění. Lekce je vhodná pro každý fitness level, tedy jakýkoli cvik lze přizpůsobit dle aktuálních schopností a dovedností každého.

Pomůcky, které se mohou v lekcích objevit: Kettlebell, jednoruční činka, kotouček, roller, gumička (power band) apod.

Cvičí se bez obuvi.

BOX + HIIT 

ÚTERÝ 19:35


NÁROČNOST:

vhodné pro pokročilé

Lekce je náročná a není vhodná pro začátečníky.

Tato lekce kombinuje cvičení na boxovacích pytlích a High Intensity Interval Training (HIIT), který spočívá ve střídání vysoké a nízké zátěže. Jedná se o skupinové cvičení,  při kterém se naučíte základní techniky úderů, postoje a využití energie pro použití síly.  HIIT je krátký, ale intenzivní druh cvičení. Střídají se při něm dva intervaly – práce („vysoká intenzita“ cvičení) u nás to bude 35 vteřin, ta se střídá s dobou odpočinku („nízké intenzity“), která u nás bude 15 vteřin. Lekce je energická, zábavná, velmi účinná jak na spalování tak na získání kondice, určitě se při ní nebudete nudit a zbavíte se stresu! 

Většinu cviků v posilování a kardio fázi budeme provádět s vlastní vahou těla, případně za pomocí činek, kettlebellů nebo medicinbalů.

lektor:

Martin Jurčíček

interval training

ÚTERÝ 18:35, sobota 09:00


náročnost:

vhodné pro pokročilé

Komplexní trénink, který rozvíjí všechny svalové skupiny a je navržen tak, aby byl zábavný, rychlý a dynamický. Cílem intervalového tréninku je zvýšení kondice, síly a vytrvalosti.

Intervalový trénink je druh tělesné aktivity, která zahrnuje krátké intenzivní fyzicky náročné výkony. Vysoká intenzita se střídá v intervalech s odpočinkovou částí, která může zahrnovat úplný odpočinek a/nebo nižší intenzitu aktivity.

Jedná se o kombinace základních cviků s vlastní vahou, jako jsou dřep, klik, vzpor a jiné, ale také cviky s různými pomůckami jako jsou především kettlebell a švihadlo.

Kettlebell je univerzální nástroj k budování síly, kondice a spalování tuku. Jeho unikátní tvar umožňuje balistické cviky pro kondici, např. swing, clean, high-pull, snatch, push-press, jerk. Stejně tak umožňuje tlaky a dřepy pro maximální sílu celého těla.

V tréninku se také mohou objevit další pomůcky, jako jsou např. TRX závěsný systém, balanční podložka Bosu, medicinbal, silový expandér, lodní lano, velká osa, kotouče, Flow In, Power band, atd.

lektor:

Hanka, Kamila

jóga

pondělí 17:20


náročnost:

vhodné pro každého

"Jóga má kompletní poselství pro lidstvo. Má poselství pro lidské tělo. Má poselství pro lidskou mysl a má také poselství pro lidskou duši.“
Swami Kuwalayananda

Je na nás které z těchto poselství si vybereme. Někoho osloví fyzické zdraví, další vidí přínos  v kombinaci nebo všech třech poselstvích, ať tak či onak  je to v pořádku. Jóga je přístup k životu, cesta i cíl zároveň. Můžeme ji popsat jako poznání sebe sama a techniky, které jóga popisuje jsou nástroje, které nám pomáhají v návratu ke schopnosti být v rovnováze  a  poznání sebe sama.

V dnešní době si velká část z nás pod pojmem jóga vybaví formu jejího fyzického cvičení (ásan). Z tohoto pohledu je jóga soubor cvičení, která pročišťují tělo, zvyšují odolnost a zdatnost organismu a zlepšují funkci centrální nervové soustavy. Mezi nesčetné výhody, které pravidelné cvičení jógy přináší patří posílení a protažení celého těla, uvolnění, zbavení se stresu, vnitřní klid a celková vyrovnanost, více energie a životního elánu, snížení váhy a mnoho dalších.

Krásou jógy je její univerzálnost. Cvičit může každý, děti, mladí, lidé středního věku, senioři, lidé zdraví i nemocní. Je třeba najít styl, který je pro vás vhodný a zejména vyčlenit čas na pravidelné cvičení. Pokud s jógou začínáte, doporučujeme začít s lekcemi nebo kurzy pro začátečníky. Je také dobré vyzkoušet různé styly abyste našli ten, který právě vám vyhovuje. A pravidelným cvičením se pak postupně propracujete k náročnějším hodinám.

Při dlouhodobém pravidelném cvičení vede tato tisíce let stará disciplína k harmonii těla a mysli, schopnosti rychlého návratu do rovnováhy a k poznání sebe sama.

Pro ty, kteří se chtějí jógou zabývat hlouběji může být fyzické cvičení přípravou pro další kroky na této cestě. Jako celek je jóga soubor různých praktik a postupů prováděných za účelem ztišení mysli, pocházejících z Indie. Slovo „yoga“ pochází ze staroindického jazyka Sanskrit. Za mnoho tisíciletí se vyvinula řada směrů a škol, které se liší ve svých přístupech a metodách a zároveň se shodují v základních principech. Jako přirovnání se nabízí “Mnoho cest k vrcholu jedné hory”.

lektor:

Andrea 

kangoo fit

středa 18:00


náročnost:

vhodné pro pokročilé

Lekce je dynamická, náročná a není vhodná pro klienty bez předchozí fyzické zátěže.

Kangoo jumps je novinka aerobiku. Speciální boty kangoo jumps byly vyvinuty nejen pro aerobik, ale i jiné sportovní aktivity. Můžete v nich běhat v přírodě, hrát míčové hry, skákat do výšky a provozovat další aerobní aktivity. Jedná se hlavně o velice zábavné cvičení, kterým odbouráte každodenní stres a budete cítit obrovský příval energie, neboť vyplavíte neskutečné množství endorfinů. Cvičení je vhodné jak pro ženy, tak i pro muže.

Kangoo jumps přináší novou radost z pohybu. Zdlouhavé a mnohdy nudné aerobní aktivity jako např. jogging, se staly zábavnějšími díky trampolínovému efektu, který dodává pocit lehkosti a nadšení z ojedinělého pohybu. Podstatou je pružina ve spodní části boty, která absorbuje až 80 % nárazu při došlapu a zpětně pomáhá při odrazu, což se nazývá jako tzv. rebound efekt. Díky intenzivnímu zapojení svalstva při odrazu se nejvíce zapojují nohy a hýždě. Kangoo jumps je ideálním prostředkem k budování síly, upevňující návyk správného držení těla díky zapojení svalstva trupu pro udržení rovnováhy, posilují svalstvo a upravují hypertenzi bederní páteře, odstraňují špatné návyky při nášlapu, které při běhu či aerobiku vedou k přetížení kloubního systému hlezenního a kolenního kloubu.

PROČ TEDY KANGOO JUMPS? 

 • formování postavy/redukce váhy
 • posilování celého těla
 • atletický trénink/zvýšení fyzické kondice a vytrvalosti
 • posílení kardiovaskulárního systému
 • rehabilitace/správné držení těla (posílení zádového svalstva)
 • prevence zranění a poúrazového cvičení, ochrana kloubů

lektor:

kruháč

středa 17:00


náročnost:

vhodné pro pokročilé

Středně náročná lekce, ke které je potřeba zná základy fitness cvičení a není vhodná pro začátečníky.

Kruhový trénink je tréninková metoda, která se skládá z vybraných cviků zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Jedním z hlavních faktorů kruhového tréninku je určitá délka pauzy mezi jednotlivými cviky. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

 • Kruhový trénink je tréninková metoda, která se skládá z vybraných cviků zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.
 • Kompenzace svalových dysbalancí.
 • Posílení všech partií těla a kardiovaskulárního systému.
 • Trénink motoriky (trénují se pohyby, ne svaly).
 • Vysoká energetická náročnost (během tréninku se spálí okolo 500 Kcal za hodinu).
 • Možnost volby zátěže a frekvence cvičení. Každý si vybere zátěž a počet opakování cviku podle sebe - cvičí se na čas, ne na opakování.

lektor:

ploché bříško, pevný zadek

Pondělí 18:35


náročnost:

vhodné pro každého

Relativně dynamická a silově náročná lekce, při které používáme různe pomůcky – jednoručky, kettlebelly, bosu, roller, podložku, vlastní vahu, nakládací činky.

Lekce je postavena primárně na posilování, zeštíhlení a formování oblasti hýždí, stehen a středu těla. Cvičení je obecně vedeno ve vyšším tempu, aby docházelo k většímu spalení kalorií a tím snižování telěsné váhy. 

lektor:

pilates

čtvrtek 17:35


náročnost:

vhodné pro každého

Pomalá lekce ve stylu body and mind

Pilates, nebo též metoda pilates, je cvičební systém, který zlepšuje funkci svalové kontroly, flexibilitu těla, sílu a dýchání. Cvičení Pilates je zaměřené na posílení svalů celého těla, zejména hlubokých břišních a zádových svalů a svalů pánevního dna. Tím, že metoda klade důraz na zpevnění hlubokých břišních svalů jako opory pro páteř, je páteř méně namáhána. Veškerý pohyb zde vychází ze stabilního středu - tzv. Powerhouse (centrum síly) do všech periferních částí těla.

Tento přístup ke cvičení je mimořádně efektivní, ale zároveň náročný na detaily a procítění pohybu. Tělo se postupně zpevňuje a získává novou stabilitu, záda se narovnávají a nový způsob dýchání zabezpečuje více kyslíku v plicích. Aktivizují se hluboké břišní svaly, které se nedají cvičit běžnými technikami, a buduje se pevné ploché břicho. Mění se rozložení podkožního tuku, klesá nadváha. Změna je na první pohled patrná z držení těla, chůze a estetiky pohybu.

Důraz je kladen na postupný rozvoj uvědomování si tělesného pohybu a pro metodu je charakteristická přesnost provedení jednotlivých pohybů každého cviku. Proto mohou mít mnohdy i nepatrné pohyby výrazně prospěšný účinek. Po bližším seznámení s metodou se ukáže, že tento systém je tak účinný právě díky koncentraci na každý pohyb.

lektor:

power stretch

úterý 17:30


náročnost:

vhodné pro každého

Power Stretch je cvičení, které je vhodné pro začátečníky, i pro pokročilejší. Dynamické verze cviku může začátečník vždy cvičit ve svém vlastním tempu, nebo je vždy lektorem nabídnuta jednodušší varianta cviku. Hlavním pilířem Power Stretch je práce se středem těla, ze kterého vycházíme a nabalujeme na něj cviky na další svalové skupiny. Během Power Stretch používáme nejen váhu vlastního těla, ale i pomůcky například TRX, bosu, overball, činky či expandery. Lekce mají spád, střídají se dynamičtější části s pomalými, které vždy převažují a jsou vhodné pro všechny věkové kategorie. 

lektor:

tabata

neděle 18:30


náročnost:

vhodné pro pokročilé

Jedná se o jeden z nejúčinnějších tréninků pro zvýšení svalové síly a vytrvalosti. Tento trénink  se skládá z 20 sekundových intervalů na vysoce intenzivní úrovni, po kterých následuje 10 sekund odpočinku. Celý cyklus se opakuje  5 - 8 krát. Počet opakování a délka každého cvičení se přizpůsobuje lekci. Lekce je určena spíše pro zdatnější jedince, kteří jsou zvyklí na pohybovou aktivitu a mají dobrý zdravotní stav. Při tréninku se mohou používat nejrůznější pomůcky, ale lze cvičit i bez pomůcek. Samozřejmostí je také nutnost zvládat základní cviky angličáky, kliky, dřepy, swing s kettlebelem…atd  a to především proto, že v takto vysoké intenzitě je velice těžké kontrolovat správnost prováděných cviků.

Při lekci TABATY dochází  k rychlému spalování tuků, proto tohle cvičení doporučuji všem, kteří se chtějí cítit v běžném životě skvělě a mají touhu neustále překonávat sám sebe

lektor:

total body training

pondělí a čtvrtek 19:35


náročnost:

vhodné pro každého

Lekce je vhodná pro začátečníky i pokročilé. Není potřeba znát základy z fitness.

Lekce, na které se využívají všechny cvičební pomůcky, které si můžete představit - jednoručky, bosu, nakládací činky, overbally, gumy, roller, kettlebelly, vlastní váha, TRX.

Náplní této lekce je zeštíhlení problémových partií - bříška a zpevnění a formování celé postavy. Lekce je vedena dynamicky, abychom při cvičení spálili co nejvíce kalorií. Postupně se procvičí svaly na nohou, zádech, hrudníku, rukou a středu těla.

lektor:

švihadlo - kardio

pátek 18:00


náročnost:

vhodné pro každého

Vzhledem k poměrně vysoké energetické náročnosti je lekce zaměřena na spalování tuku a zároveň rýsování svalů. 

Lekce je rozdělena do tří částí:

 • výbušnost a dynamika, tedy intenzivní část lekce – střídání intervalů práce se švihadlem a vlastní vahou, popřípadě pomůckami (viz níže) 20 – 30 min
 • cviky zaměřené na posílení středu těla 10 – 15 min
 • stretching 10 – 15 min 

Při správném provedení zatěžuje švihadlo každý sval v našem těle, pozitivně ovlivňuje činnost srdce, krevní oběh, zvyšuje kapacitu plic a rovněž efektivitu využití kyslíku. Výrazně posiluje ramenní rotátory, zanedbávané zadní delty, předloktí, lýtka a střed těla. Dále zlepšuje koordinaci, hbitost, odraz a mentální vytrvalost. Skákání přes švihadlo převyšuje ostatní aerobní práce svou nenáročností a komplexností. Bonusem je zlepšení stavu kostry nebo posílení hlubokého stabilizačního systému, což značně přispívá ke správnému držení těla.

Neustálé výskoky a pohyb na špičkách bude pro vaše lýtka nová zkušenost☺

Lekce je vhodná pro každého, kdo již „určitým způsobem ovládá“ alespoň základní techniku snožmo. V lekcích se postupně trénují jednotlivé styly přeskoků, které se po jejich zvládnutí zařazují do workoutů a kombinují tak, aby byly lekce nejen intenzivní, ale také zábavné a rozmanité.

Pomůcky, které se mohou v lekcích objevit: TRX závěsný systém, balanční podložka Bosu, kotouč, jednoruční činka, roller, gumička apod.

lektor:

zdravá záda, pevné břicho

čtvrtek 18:15


náročnost:

vhodné pro každého

Pomalá lekce ve stylu Body and mind

Bolesti zad jsou jednou z nejčastějších příčin bolestí, které sužují dnešního člověka. Vyvolává je zpravidla přetížení způsobené náročnou či stereotypní fyzickou zátěží, vadným držením těla či nevhodným pohybovým stereotypem. Takové přetížení bývá provázeno obrazem typické svalové nerovnováhy – dysbalancí a bolestí zad.

Zdravá záda / ploché břicho je kombinace různých stylů cvičení s využitím zajímavých pomůcek, které zlepší pružnost i sílu svalů, rovnováhu a koordinaci pohybu. Napomáhá k úpravě držení těla i denních pohybových stereotypů. Vhodné pro všechny.

Proč zdravá záda, pevné bříško:

 • rozvíjíte koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání
 • zaměříte se na zádové, břišní a hýžďové svalstvo – základ správného držení těla
 • kombinujete prvky Pilates, Bocu Core, jógy a zdravotního cvičení
 • procvičíte hluboký stabilizační systém (svaly páteře, břišní, pánevní dno a bránici)
 • nenásilnou formou posílíte celé tělo a jeho držení

Co vás na lekci čeká:

 • zahřátí, dýchání
 • posilovací a nápravná část
 • závěrečné protažení a relaxace

lektor:

prozatím zrušeno